web page software build your own website Lasses antik i Södertälje
index
index
index
index
index
index
index
index

Vi värderar ert lösöre

som underlag för bodelning och bouppteckning om ni finner detta bättre än att använda sig av ett schablonvärde av lösöret.

Om det är aktuellt att sätta ett återanskaffningsvärde i samband med t.ex. stöld, vattenskada m.m.

Vid speciellt värde fullt lösöre kan vi vara rådgivande och ombesörja att en auktoriserad värderingsman på större auktionsbolag får möjlighet att sätta ett värde.

Vi kan även bistå som opartisk i samband med delning av lösöre med speciellt affektionsvärde och t.ex. genom lottdragning fördela lösöret mellan de anhöriga.

Vi värderar hela eller delar av hem för att köpa in till vår affär enskilt eller i samband med att ni använder våra andra tjänster, för att vi ska kunna erbjuda er ett bra helhetsåtagande